Please add valid embed Code.

Người tôi yêu nơi đâu?

Tôi hỏi cây tần bì
Người tôi yêu nơi đâu
Cây tần bì không đáp
Chỉ khe khẽ lắc đầu

Tôi tìm cây dương hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Cây dương im lặng trút
Lá thu xuống mái đầu

Tôi tìm mùa thu hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Nhưng mùa thu chỉ nói
Bằng mưa xối nỗi sầu

Tôi hỏi cơn mưa xối
Người tôi yêu nơi đâu
Mưa lặng im trút lệ
Bên cửa sổ thật lâu

Tôi hỏi vầng trăng bạc
Người tôi yêu nơi đâu
Vầng trăng không đáp lại
Ẩn vào đám mây sầu

Tìm đám mây tôi hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Đám mây tan chầm chậm
Giữa trời xanh xanh nâu

Tôi hỏi người bạn quý
Người tôi yêu nơi đâu
Nói đi anh có biết
Nàng trốn đâu bấy lâu

Người bạn trung thành nói
Bạn chân thành trả lời
Anh đã có người ấy
Người anh yêu nhất đời

Anh đã có người ấy
Nàng giờ thành vợ tôi

Gặp tần bì tôi hỏi
Hỏi cả cây dương rồi
Gặp mùa thu cũng hỏi…

Leave a Reply