Daily Archive: Tuesday, October 7, 2014

Tháng Mười rồi, nỗi nhớ chín đau hương

Cho những ai yêu tháng Mười, sinh nhật tháng Mười hay đang nhớ thương một ai đó trong tháng Mười. Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn? Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu Tháng Mười rồi, ai gửi nhớ cho nhau? Gọi mưa trắng giăng ướt chiều …