Daily Archive: Monday, October 6, 2014

Please add valid embed Code.

Người tôi yêu nơi đâu?

Tôi hỏi cây tần bì Người tôi yêu nơi đâu Cây tần bì không đáp Chỉ khe khẽ lắc đầu Tôi tìm cây dương hỏi Người tôi yêu nơi đâu Cây dương im lặng trút Lá thu xuống mái đầu Tôi tìm mùa thu hỏi Người tôi yêu nơi đâu Nhưng mùa thu chỉ nói Bằng mưa xối nỗi sầu Tôi hỏi cơn mưa xối …