Daily Archive: Thursday, September 4, 2014

Quarterlife Crisis

Con người ta ai cũng sẽ trải qua những chặng đường khác nhau và dần trưởng thành qua năm tháng với những kinh nghiệm riêng biệt của bản thân. Trong cuộc đời ít nhiều mỗi người cũng sẽ trải qua những khủng hoảng tùy theo độ tuổi và thời gian. Mình cũng thế, đang có một tuổi 25 hết sức chênh vênh mà có lẽ …