Daily Archive: Monday, August 25, 2014

Please add valid embed Code.

Bài không tên cuối cùng

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn đau đã nhiều rồi Một lời thêm càng buồn thêm… Còn hứa gì? Biết bao lần em đã hứa Hứa cho nhiều rồi lại quên Anh biết tin ai bây giờ Ngày còn đây người còn đây… Cuộc sống nào chờ? Này em hỡi… Con đường em đi đó Con đường …