Daily Archive: Friday, August 22, 2014

Hạnh phúc, cô đơn và tình yêu

Dù bất cứ điều gì đang xảy đến với bạn, hãy luôn nhớ rằng trong cô đơn có hạnh phúc, trong hạnh phúc có tình yêu và trong tình yêu đâu đó cũng sẽ len lỏi cả nỗi cô đơn nữa. Nếu bạn chưa yêu, vừa rời khỏi cuộc tình hay đang ôm một hình bóng đơn phương không thể nói ra thì bạn đã …