Daily Archive: Saturday, August 16, 2014

Trách được ai trong đời mang nỗi buồn cho ta

http://theoyeucau.com/show/ket-noi-yeu-thuong/2014/08/trach-duoc-ai-trong-doi-mang-noi-buon-cho-ta/ Có những ngày đầy nắng trên đất Huế, em bâng khuâng nhìn trời nhớ mưa…. Ai mà không có ít nhất một lần đau, chẳng qua hơn nhau ở chỗ, ta có dám chấp nhận bước qua nó hay không, hay là cứ để những nỗi buồn ôm trọn trái tim, để những nỗi nhớ cào xé tâm trí, và để những héo hắt …